side-area-logo

Projektovanje puteva

Izrada tehničke dokumentacije za sve kategorije gradskih i vangradskih saobraćajnica

USLUGE

Sektor za saobraćajnice se bavi sledećim poslovima:

Izrada tehničke dokumentacije u svim fazama,za kategorije vangradskih puteva prema funkcionalnoj klasifikaciji:

 • Državni putevi I i II reda;

 

 • Opštinski putevi;

 

 • Nekategorisani putevi.

 

Vrste projekata:

 • Novogradnja;

 

 • Rekonstrukcija i rehabilitacija puteva.

Izrada tehničke dokumentacije u svim fazama, za sve kategorije gradskih saobraćajnica primarne i sekundarne putne mreže prema funkcionalnoj klasifikaciji:

 • Gradski autoputevi;

 

 • Gradske magistrale;

 

 • Gradske saobraćajnice;

 

 • Sabirne ulice;

 

 • Saobraćajnice sekundarne putne mreže (pristupne ulice I i II reda).

 

Faze tehničke dokumentacije:

 • Generalni projekat;

 

 • Idejni projekat;

 

 • Projekat za građevinsku dozvolu;

 

 • Projekat za izvođenje;

 

 • Projekat izvedenog objekta.

 

Izrada planske i urbanističke dokumentacije saobraćajnih infrastrukturnih sistema i putne mreže;

Izrada saobraćajnih studija;

Konsultantske usluge i nadzor.

FOKUS

U okviru nabrojanih aktivnosti posebnu pažnju obraćamo na:

 • Analizu problema bezbednosti u saobraćaju i definisanje primenjivih tehničkih rešenja za unapređivanje konkretnih mera bezbednosti
 • Uključivanje lokalne zajednice u proces planiranja i projektovanja

 

 • Održivost projektnih rešenja

 

 • Očuvanje i poboljšanje kvaliteta životnog prostora

 

 • Implementaciju drugih vidova saobraćaja

 

 • Stalno unapređenje procesa planiranja i projektovanja korišćenjem specijalizoavnih softverskih paketa (AutoCad, Civil 3D)

 

 • Ostvarivanje estetskih vrednosti putnog predela
REFERENCE

_______________________________________________________________________________

MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE – Ogranak Novi Sad

SEKTOR ZA SAOBRAĆAJNICE

Jovana Đorđevića 2, 21 000 Novi Sad

Tel: 021 2700-890; 021 2700-899
021 5575-70
E-mail:office@meridijanprojekt.com

Radno vreme:
Radnim danom: 08:00-16:00h
Subotom: Zatvoreno

Ulica Petefi Šandora sa prilaznim putem u Kupusini, L=2.835,36M, IDR, IDP, PZI

2015

Opština Apatin, Kupusina, Republika Srbija

Javno preduzeće za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve, „DIREKCIJA ZA IZGRADNJU“ Apatin

Dvosmerna saobraćajnica i pristupni putevi, Al Hshashah – Ras Gtet, km 0+000.00 – km 26+027.57, L=78.00km

2014

Zintan, Libija

Ministarstvo saobraćaja, Direkcija za puteve, mostove i drumski saobraćaj

Glavni projekat pristupnih puteva do tehnoloških postrojenja magistralnog gasovoda „Južni tok“, L=63.251 km

2013-2014

Republika Srbija, 32 lokacije

Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ Beograd

Rehabilitacija puta, Kišinjev-Soroca, L=20 km

2012

Kišinjev, Moldavija

STRABAG

Projektovanje puta na potezu Sirt-Ajdabiya, L=400km

2008

Ajdabya, Libija

Sekretarijat za saobraćaj i komunikacije-departman za puteve i mostove, Tripoli

Poboljšanje, unapređenje i opremanje obalskog puta Ra’s Jdeir – Emssaed L=1860km

2010-2014

Libija

Ministarstvo saobraćaja, Direkcija za puteve, Tripoli

Vidi sve