side-area-logo

Projektovanje hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja.

Projektovanje i izrada bunara

Izrada projektne dokumentacije i inženjering za potrebe hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja

USLUGE

Sektor Hidromeridijan – za hidrogeološka i geotermalna istraživanja i projektovanje i izradu bunara se bavi sledećim poslovima:

Projektovanje i izrada bunara, hidrogeološka i geotermalna istraživanja:

 • Izrada projekata hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja stanovništva i industrije,
 • Izrada projekata hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe toplifikacije objekata i otvorenih površina,
 • Izrada projekata hidrogeoloških istraživanja za potrebe navodnjavanja i odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta,
 • Izrada projekata hidrogeoloških istraživanja za potrebe snižavanja nivoa podzemnih voda tokom izgradnje objekata,
 • Izrada projekata izrade, opremanja i povezivanja istražno-eksploatacionih bunara,
 • Izrada hidrogeoloških podloga za potrebe izrade prostornih planova,
 • Izrada studija mogućnosti, prethodnih studija opravdanosti i studija opravdanosti iz oblasti hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja i eksploatacije podzemnih voda i geotermalne energije

Elaboriranje rezultata hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja:

 • Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda,
 • Izrada Elaborata o rezervama geotermalne energije,
 • Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta podzemnih i površinskih voda,
 • Izrada Elaborata o uslovima eksploatacije podzemnih voda,
 • Izrada Elaborata o uslovima eksploatacije geotermalnih resursa

Nadzor nad projektima izrade bunara i izvođenjem hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja

 • Projektantski, izvođački i investitorski nadzor nad izvođenjem detaljnih hidrogeoloških istraživanja,
 • Projektantski, izvođački i investitorski nadzor nad izradom istražnih bušotina i istražno-eksploatacionih bunara

Upravljanje projektima i inženjering:

 • Projekt menadžment vezan za usluge iz oblasti hidrogeologije i geotermalne energije uključujući faze ugovaranja, projektovanja, realizacije projekta i monitoringa nakon realizacije projekta,
 • Priprema tenderske dokumentacije za potrebe realizacije projekata iz oblasti hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja i eksploatacije podzemnih voda i geotermalne energije,
 • Pribavljanje vodnih akata (vodnih uslova, vodnih saglasnosti i vodnih dozvola),
 • Inženjering nad izradom sistema za eksploataciju podzemnih voda za potrebe vodosnabdevanja stanovništva i industrije,
 • Inženjering nad izradom sistema za eksploataciju geotermalne energije na objektima za različite namene (hoteli, poslovne zgrade, vrtići, rezidencijalni objekti, otvorene površine isl.)
FOKUS

U okviru nabrojanih aktivnosti posebnu pažnju obraćamo na:

 • Održivost projektnih rešenja

 

 • Multidisciplinarni pristup procesu planiranja i projektovanja, uzimanjem u obzir ekonomskog, ekološkog i socijalnog aspekta održivog rešenja
 • Očuvanje i poboljšanje kvaliteta životnog prostora

 

 • Uključivanje lokalne zajednice u proces planiranja i projektovanja

 

 • Saradnja sa ekspertima iz oblasti od interesa
 • Praćenje savremenih tehničkih i naučnih dostignuća i korišćenje savremene opreme i savremenih softverskih alata u fazi projektovanja i realizacije projekata hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja
projektujemo globalno

Steady construction requires solid and robust foundation as well as prosperous relations are built only on faith and mutual respect.

Kontaktirajte nas
REFERENCE

_______________________________________________________________________________


MERIDIJANPROJEKT
OGRANAK HIDROMERIDIJAN BEOGRAD
SEKTOR ZA HIDROGEOLOŠKA I GEOTERMALNA ISTRAŽIVANJA

Ustanička 189, lokal 15, TC Konjarnik, 11 000 Beograd

Tel: 011/347-0100; 011/289-5610
E-mail:office@meridijanprojekt.com

Radno vreme:
Radnim danom: 08:00-16:00h
Subotom: Zatvoreno

Izvođenje investitorskog nadzora tokom realizacije projekta zamene postojećeg vodozahvatnog objekta YU-1 u cilju održivog korišćenja prirodnog resursa-očuvanje odobrenih bilansnih rezervi podzemnih voda na izvorištu BiVoda

2015

Opština Bujanovac, Republika Srbija

Bivoda DOO, Bujanovac

Vidi sve