side-area-logo

Projekat “Južni tok“

Description

PROJEKAT “JUŽNI TOK“

GLAVNI PROJEKAT PRISTUPNIH PUTEVA DO TEHNOLOŠKIH POSTROJENJA MAGISTRALNOG GASOVODA “JUŽNI TOK“. UKUPNA DUŽINA PRISTUPNIH PUTEVA - 63,00km, 32 LOKACIJE POSTROJENJA. Radi obezbeđenja transportne veze projektovanih lokacija tehnoloških objekata sa mrežom postojećih puteva predviđena je izgradnja pristupnih puteva. Pristupne puteve je potrebno povezati sa postojećim putevima višeg ranga koji obezbeđuju celogodišnje kretanje motornih vozila.

Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
Share
Tagged in