side-area-logo

„Chisinau – Soroca road“

Description

CHISINAU - SOROCA ROAD

REHABILITACIJA MAGISTRALNOG PUTA M2 DEONICA CHISINAU - SOROCA ROAD KM 5+733.00 - KM 19+000.00

Deonica magistralnog puta u dužini od 13.27km. Ovaj put se pruža od severnog izlaza iz prestonice preko grada Orhei do Soroce na granici sa Ukrajinom. Izvršena je kompletna rehabilitacija saobraćajnice sa kolovoznim trakama razdvojenim prema smerovima saobraćaja. Na ovoj deonici, kod sela Cricova, nalazi se kružna raskrsnica u sistemu sa denivelisanom raskrsnicom.
Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
Share
Tagged in