side-area-logo

Geodezija i geodetski radovi u inženjerstvu

Projektovanje geodetskih radova u inženjerstvu i izvođenje geodetskih poslova

USLUGE

Sektor za geodeziju se bavi sledećim poslovima:

Geodezija, geodetsko snimanje terena i izrada geodetske dokumentacije za potrebe:

 • Izrade planske i urbanističke dokumentacije;
 • Projektovanja industrijskih objekata i postrojenja (fabrike, hidroelektrane, vetrogeneratori, sportski tereni, objekti, aerodromi i sl.);
 • Projektovanja infrastrukturnih sistema svih vrsta (puteva, železnica, kanala, regulacija reka, podzemnih instalacija, dalekovoda, skijališta, žičara i sl).

Geodetski radovi u inženjerstvu:

 • Projektovanje svih vrsta geodetskih mreža;
 • Praćenje i obeležavanje na terenu pri izgradnji stambenih i industrijskih objekata, tunela, mostova, brana i infrastrukturnih sistema svih vrsta (gradskih ulica, puteva, železnica, kanala, dalekovoda);
 • Kontrola geometrije objekata;
 • Deformaciona analiza inženjerskih objekata;

Geodetski radovi na formiranju i održavanju katastra nepokretnosti i održavanju premera i katastra podzemnih vodova

Vršenje stručnog nadzora nad svim vrstama geodetskih radova

Izrada i održavanje geografskih informacionih sistema (GIS):

 • Unos podataka, organizovanje baze podataka, automatska obrada podataka, analiza i izrada izveštaja, prikaz unetih podataka u geografskom informacionom sistemu (GIS);
 • Rad sa GIS rešenjima prema potrebama korisnika alfanumeričke baze podataka i prilagođavanje zahtevu korisnika usluga;
 • Organizovanje geoprostornih baza podataka;
FOKUS

U okviru nabrojanih aktivnosti posebnu pažnju obraćamo na:

 • Uvažavanje interesa projektanta i investitora
 • Stručno i savesno obavljanje geodetskih poslova
 • Saradnja s ekspertima iz oblasti od interesa
 • Detaljnost i kvalitet urađenih geodetskih radova
 • Praćenje savremenih tehničkih i naučnih dostignuća i korišćenje savremene opreme i savremenih softverskih alata u obavljanju svih vrsta geodetskih radova
 • Poštovanje zadatih rokova, a u skladu sa dinamikom radova

PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA

Projekti

REFERENCE

_______________________________________________________________________________

MERIDIJANPROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE – OGRANAK SOMBOR
SEKTOR ZA GEODEZIJU

Venac Stepe Stepanovića 22, 25 000 Sombor

Tel: 025/415-800;
Tel/Fax: 025/420-581
E-mail: office@meridijanprojekt.com

Radno vreme:
Radnim danom: 07:00-14:30h
Subotom: 08:00-14:00h

 

GEODEZIJA I PROJEKTOVANJE – OGRANAK BEOGRAD
SEKTOR ZA GEODEZIJU

Ustanička 189, lokal 15, TC Konjarnik, 11 000 Beograd

Tel: 011/347-0100;
Tel: 011/289-5610
E-mail: office@meridijanprojekt.com

Radno vreme:
Radnim danom: 08:00-16:00h
Subotom: Zatvoreno

Geodetsko snimanje, analitička obrada i definisanje putnog pojasa svedeno na stacionažu puta, L=2150 km

2014-2015

AP Vojvodina, Republika Srbija

JP „Putevi Srbije“ Beograd

Svi geodetski radovi za unapređenje, poboljšanje i opremanje obalskog puta Ra’s Jdeir – Emssaed

2010-2014

Ra’s Jdeir, Libija

Ministarstvo saobraćaja, Direkcija za puteve, mostove i drumski saobraćaj

Svi geodetski radovi za potrebe projektovanja puta sa udvojenim linijama i auto-puta

2006-2011

Libija

Secretariat of communication and transport Department of Road and Bridges, Tripoli

Kompletni geodetski radovi za projekat izgradnje puta, Sirt – Ajdabiya,

2008

Ajdabya, Libija

Sekretarijat za saobraćaj i komunikacije-departman za puteve i mostove, Tripoli

Svi geodetski radovi za projekat izgradnje pruge Ra’s Jdeir-Sirt i Tobroq-Mssaed, L=700 km

1999

Ra’s Jdeir, Libija

Sekretarijat za saobraćaj i komunikacije-departman za puteve i mostove, Tripoli

Geodetski radovi i projektovanje za snabdevanje vodom iz Great Man-Made River Waters regije

1996

Libija

ECOU, Tripoli

VIDI SVE