side-area-logo

GEODEZIJA,
PROJEKTOVANJE INFRASTRUKTURNIH SISTEMA,
INŽENJERING, NADZOR I KONSALTING

ISTORIJAT PREDUZEĆA

Preduzeće MERIDIJANPROJEKT osnovano je u Beogradu 1989. godine kao privatno preduzeće za obavljanje poslova iz oblasti geodezije.

Razvoj preduzeća uslovio je potrebu za proširenjem tržišta i angažovanje najboljih kadrova, te je 1996. godine otvoreno predstavništvo u Libiji, u Tripoliju, gde je pomeren i glavni fokus poslovanja.

Otvaranjem kancelarije u Somboru 2002. godine, preduzeće Meridijanprojekt nastavlja poslovanje u Srbiji kao ogranak preduzeća SAPUTNIK-M DOO. Istovremeno, u Libiji, preduzeće ulazi u oblast projektovanja putne infrastrukture.

Osnivanjem projektnih biroa u Novom Sadu i Beogradu 2012. godine, preduzeće proširuje delatnost na projektovanje gasovodne infrastrukture, kao i na projektovanje putne infrastukture na teritoriji Republike Srbije.

U skladu sa svojom poslovnom politikom rasta i razvoja delatnosti, u 2014. godine osnovan je ogranak AGROMERIDIJAN sa sedištem u Somboru, za proizvodnju i prodaju žitarica. Započet je investicioni ciklus izgradnje objekata za prijem i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, kao i nabavka poljoprivredne mehanizacije.

Dalji rast i razvoj nastavlja se kontinuirano.

Otvoren je Ogranak pod nazivom Hidromeridijan, za projektovanje i inženjering u sferi hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja, angažovanjem stručnjaka koji poseduju bogato iskustvo u ovoj oblasti.

Meridijanprojekt, sa preko 25 godina iskustva u poslovima geodezije, sa preko 3.500 km isprojektovanih puteva i sa preko 1.700 km isporjektovanih gasovodnih mreža, spada među najbolje projektantske kuće u Srbiji u ovim oblastima.

Ulaganje u razvoj poslovanja, proširenje delatnosti, modernizacija opreme i stručno osposobljavanje kadrova osnovna je filozofija i istovremeno ključ uspeha preduzeća MERIDIJANPROJEKT.

autoput

POSLOVNA POLITIKA

Poslovna politika preduzeća MERIDIJANPROJEKT predstavlja okvir za definisanje ciljeva preduzeća.

Poslovna politika se zasniva na uspostavljanju tržišno orjentisanog poslovnog sistema. Kontinuirano poboljšanje poslovnih procesa ima za cilj visok kvalitet usluga, čime se postiže poslovna izvrsnost i zadovoljstvo uslugama.

Poslovna politika se ostvaruje kroz:

  • Poštovanje rokova i ispunjenje ugovornih obaveza u izradi projektne dokumentacije;
  • Stalno inoviranje poslovnih procesa, praćenje novih dostignuća iz naših delatnosti i modernizaciju opreme;
  • Fokusiranost na kompleksne projekte, koji zahtevaju specijalizovana znanja zaposlenih radi postizanja konkurentske prednosti;
  • Kompetentnost i posvećenost menadžmenta kvalitetu usluga, efikasnosti procesa, inovativnosti projektnih rešenja i profitabilnosti poslovanja;
  • Istraživanje tržišta u zemlji i inostranstvu, radi zadržavanja postojećih i osvajanja novih tržišta u okviru delatnosti kojima se preduzeće bavi;
  • Odgovoran odnos prema društvu i okolini, kao i prema bezbednosti, zdravlju i primeni etičkih normi prema zaposlenima;
  • Potpuno uključivanje svih zaposlenih u realizaciju procesa i njihovo stalno obrazovanje, obuka, usavršavanje, specijalizacija i motivacija;
  • Praćenje ponašanja konkurentskih preduzeća u našim delatnostima, uz stalno poboljšavanje ukupnih performansi preduzeća, u cilju ostvarivanja liderske pozicije;
  • Uvažavanje zahteva svih strana uključenih u poslovne procese (vlasnika, kupaca, dobavljača, zaposlenih, državnih organa, kao i društva u celini).

MISIJA

Kombinujući naše znanje i iskustvo sa novim tehnologijama, uz uvažavanje interesa društvene zajednice, stvaramo dodatnu vrednost za investitora nudeći održiva projektna rešenja koja poboljšavaju kvalitet životnog prostora.

REFERENCE

Ovde možete preuzeti spisak svih naših urađenih projekata i uveriti se u našu stručnost.

REFERENCE