side-area-logo

„Bir Morhan road“

Description

BIR MORHAN ROAD

FINAL DESIGN ROAD BIR MORHAN-(AL QARYAT-DIRJ) km 0+000.00 – km 63+310.15

Deonica dvotračnog puta duboko u pustinji Hamade Tinhert desert, kao nastavak rekonstruisanog puta od Az Zintana. Na predmetnoj deonici nalaze se prateći sadržaji za potrebe korisnika u vidu odmorišta i parkinga. U okviru tehničke dokumentacije data su rešenja priključenja saobraćajnica sekundarne putne mreže, funkcionalni elementi odvodnjavanja, građevinske konstrukcije propusta i saobraćajna signalizacija uz neophodne hidrotehničke analize.
Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
Share
Tagged in