side-area-logo

Projekat za izvođenje „Oslarci“

Description

PROJEKAT ZA IZVOĐENJE "OSLARCI"

Deonica autoputa E-75-LOT 6, na lokalitetu “Oslarci”, od km 898+441,08 do km 898+574,33 izgradnja nasipa od armirane zemlje umesto vijadukta, zacevljenje potoka Oslarci i izrada cevastog propusta. Na lokalitetu Oslarci, od km 898+441,08 do km 898+574,33 Autoputa E-75, prema Glavnom projektu Autoputa E-75 Beograd – Niš – Granica sa BJRM Caričina Dolina – Vladičin Han, nalaze se vijadukti koje je potrebno zameniti visokim nasipima od armirane zemlje. Alternativu vijaduktima čine 2 zida od armirane zemlje, sa leve i desne strane putnog profila različitih dužina koje su posledica konfiguracije terena i uklapanja sa predviđenim funkcionalnim elementima autoputa. Čelični cevasti propusti projektovani su na deonici autoputa E75 Lot 6 Caričina Dolina – Vladičin Han, na delu izmene projekta mosta na km 898+441do km 898+575 (Oslarci). Stacionaže projektovanih propusta su na km898+532,50 – zacevljenje potoka Oslarci (oznaka VF8) odnosno na km 898+510 - propust za ljude i životinje (oznaka VT21).

Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
Share
Tagged in