side-area-logo

Projekat za izvođenje „Čivlak“

Description

PROJEKAT ZA IZVOĐENJE "ČIVLAK"

Deonica autoputa E-75-LOT 6, na lokalitetu “Čivlak”, od km 899+071.09 do km 899+257.77, izgradnja nasipa od armirane zemlje umesto vijadukta, zacevljenje potoka Čivlak i izrada cevastog propusta. Na lokalitetu Čivlak, od km 899+071.09 do km 899+257.77 , Autoputa E-75, prema Glavnom projektu Autoputa E-75 Beograd – Niš – Granica sa BJRM Caričina Dolina – Vladičin Han, nalaze se vijadukti koje je potrebno zameniti visokim nasipima od armirane zemlje. Osnovni razlog zamene vijadukata nasipima od armirane zemlje jeste smanjenje troškova izgradnje uz zadržavanje postojećih imovinsko – pravnih odnosa i ostvarivanje svih funkcionalnih parametara koji se odnose na kretanje ljudi i životinja i uspostavljanje kontinuiteta vodotokova na predmetnim lokacijama. Alternativu vijaduktima dva zida od armirane zemlje, sa leve i desne strane putnog profila različitih dužina koje su posledica konfiguracije terena i uklapanja sa predviđenim funkcionalnim elementima autoputa. Čelični cevasti propusti projektovani su na deonici autoputa E75 Lot 6 Caričina Dolina – Vladičin Han, na delu izmene projekta mosta na km 899+071.09 do km 899+257.77 (Civlak). Stacionaže projektovanih propusta su na km899+170.00 (oznaka VT24) odnosno na km 899+215,58 (oznaka VF8).

Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
Share
Tagged in