side-area-logo

Projekat za izvođenje „Glinište“

Description

PROJEKAT ZA IZVOĐENJE "GLINIŠTE"

Deonica autoputa E-75-LOT 6,na lokalitetu “Glinište”, izgradnja konstruktivnog nasipa na degradiranom zemljištu umesto vijadukta, od km 898+625.00 do km 898+825.00 Autoput E-75 nalazi se na vijaduktu u oblasti Glinište prema projektnoj dokumentaciji, od km 898+625.00 do km 898+825.00. Svrha vijadukta definisanog tehničkom dokumentacijom je da se izbegne unošenje nanosa poplave iz erozije na konstrukciju autoputa. Zbog haotične morfologije nižeg dela brežuljka, sa desne strane osovine autoputa u smeru rasta stacionaže, izvršeno je zatrpavanje iskopa i izgradnja sistema nasipa koji predstavljaju zamenu za projektovani vijadukt.

Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
Share
Tagged in