side-area-logo

„Tripoli international airport“

Description

TRIPOLI INTERNATIONAL AIRPORT ROAD’S (TIAR) NORTH EXTENSION

Za potrebe saobraćajnog povezivanja centralnog dela grada Tripolija sa međunarodinim aerodromom “Tripoli” planirano je projektovanje tunela na delu saobraćajnice koja prolazi kroz rezidencijalni deo grada (stacionaža 21+800.00km – 25+100.00km).

Za izradu projekta urađene su geodetske podloge na kojima je objedinjeno stanje na terenu i stanje u katastru vodova i podzemnih instalacija. Takođe je na osnovu geodetskih merenja urađen digitalni model terena (verni prikaz konfiguracije terena). Pre početka geodetskog snimanja terena bilo je neophodno uraditi preciznu geodetsku mrežu koja će kasnije služiti i za geodetske poslove pri izvođenju građevinskih radova. Geodetska mreža je stabilizovana vidljivim betonskim belegama i za svaku tačku je urađen opis položaja radi lakšeg pronalaženja na terenu. Koordinate (Y, X) su određene GPS metodom – Statika, sa poznatih trigonometrijskih tačaka. Nadmorske visine su izmerene digitalnim nivelirima sa poznatih repera. Lokacija je snimljena GPS metodom Real Time Kinematic - RTK-a. Urađena je geodetska dokumentacija gde su prikazani svi mereni i sračunati podaci.
Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
Share
Tagged in