side-area-logo

Gasifikacija teritorije grada Sombora

Description

GASIFIKACIJA TERITORIJE GRADA SOMBORA

Distributivni gasovodi od čelika za povezivanje svih merno regulacionih stanica za pojedina naselja sa Glavnom merno regulacionom stanicom opštine.

Ukupna dužina – oko 87,7 km. Merno regulacione stanice svih naselja opštine, Ukupno 11 merno regulacionih stanica, kapaciteta od 250 do 4500 Sm3/h. Distributivne gasne mreže od polietilena za sedište opštine i svih 17 naselja opštine Ukupna dužina polietilenskih cevi za sva naselja opštine je oko 538 km Kućni gasni priključci svih individualnih i komunalnih potrošača, i pojedinih industrijskih (15800 priključaka).
Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
Share
Tagged in