side-area-logo

Gasifikacija opštine Šid

Description

GASIFIKACIJA OPŠTINE ŠID

Distributivni gasovodi od čelika za povezivanje svih merno regulacionih stanica za pojedina naselja sa Glavnom merno regulacionom stanicom opštine.

Ukupna dužina – oko 51,5 km. Merno regulacione stanice svih naselja opštine, Ukupno 10 merno regulacionih stanica, kapaciteta od 350 do 4300 Sm3/h. Distributivne gasne mreže od polietilena za sedište opštine i svih 17 naselja opštine Ukupna dužina polietilenskih cevi za sva naselja opštine je oko 278 km Kućni gasni priključci svih individualnih i komunalnih potrošača, i pojedinih industrijskih (11000 priključaka).
Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
Share
Tagged in