side-area-logo

„Al Hshashah – Ras road“

Description

AL HSHASHAH - RAS ROAD

FINAL DESIGN DOUBLE LINE ROAD AND SERVICE ROADS - AL HSHASHAH - RAS GTET KM 0+000.00 – KM 26+027.57

Sistem saobraćajnica predstavlja deo obilaznog puta šireg područja grada Az Zintan, jugozapadno od Tripolija u dužini od 26.027km. U sistemu su pored glavne saobraćajnice sa kolovozima razdvojenim po smerovima i dvosmerne servisne saobraćajnice sa obe strane. U okviru tehničke dokumentacije data su rešenja kružnih tokova, priključenja saobraćajnica sekundarne putne mreže, funkcionalni elementi pešačkog saobraćaja, odvodnjavanja kao i građevinske konstrukcije propusta, potpornih zidova i zaštite infrastrukturnih sistema.
Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
Share
Tagged in