side-area-logo

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gasovoda niskog i srednjeg pritiska sa pratećim objektima L= 450 km