side-area-logo

Distributivni gasovodni sistem grada Kruševca

Description

DISTRIBUTIVNI GASOVODNI SISTEM GRADA KRUŠEVCA

DISTRIBUTIVNI GASOVOD SREDNJEG I NISKOG PRITISKA I MERNO-REGULACIONE STANICE

Na osnovu urbanističke dokumentacije, izgrađene gasovodne mreže (gasovodni prsten i razvodni gasovodi) za distribuciju prirodnog gasa "široke potrošnje" na području grada Kruševca planira se 15 000 priključaka za stambene jedinice (kuće i individualno i kolektivno stanovanje). Ukupna dužina trase distributivnog gasovoda srednjeg pritiska je cca 63,3 km. Na teritoriji grada Kruševca predviđeno je 15 merno-regulacionih stanica široke potrošnje, kapaciteta od 2000 do 4000 Sm3/h. Planskim dokumentima Grada Kruševca i Programom gasifikacije izgradnja DGM planirana je i grupisana u 5 zona: Zona Sever, Zona Zapad, Zona Jug, Zona Jugoistok, Zona Istok i Zona Centar. Ukupna dužina distributivnog gasovoda niskog pritiska (DGM) je cca 860 km.
Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
Share
Tagged in